Kansen voor economisch gemarginaliseerde producenten

Wij helpen de producenten om hun producten op de markt te brengen en te verkopen.

Transparantie en verantwoording


Wij laten producenten deelnemen in de besluitvorming

Eerlijke handelspraktijken


Geen chantage, geen druk. Wij hebben er belang bij om samen te werken. 

Eerlijke betaling


Het is de hoeksteen van eerlijke handel. Een verantwoorde prijs moet een fastoenlijke levensstandaard verzekeren. Dit biedt de toegang tot gezonde voeding, verzorging en een opleiding voor hem en zijn familie.

Geen kinderarbeid, geen dwangarbeid


Bij eerlijke handel kiezen producenten hun klanten. De kinderen gaan naar school want ouders verdienen genoeg om de opleiding van de kinderen te betalen.

Geen discriminatie en vrijheid van vereniging


Geen enkele discriminatie is toegelaten. Hetzelfde werk voor hetzelfde loon. Wij werken veel met coöperaties waar dialoog is gestimuleerd.

Goede arbeids-omstandigheden


Bij voorbeeld: werkplaatsen moeten gezellig zijn, verse lucht hebben. Geen verplichte overuren. Toegang tot drinkwater en netheid santinair is verzekerd. Het personeel is getraind voor acties in noodgeval.

Capaciteitsopbouw


Producenten krijgen scholing om hun bekwaamheid in verschillende domeinen te verbeteren (bedrijfsvoering, bouwprijzen)

Promoten van eerlijke handel

Wij willen meer dan alleen spullen verkopen. De producten die verkocht worden zijn tegen een eerlijke prijs bij de producent gekocht, zonder deze uit te buiten.

Respect voor het milieu


Medewerkers worden niet blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Wij werken met natuurlijk en gerecycled materiaal. Wij verminderen de hoeveelheid verpakkingen en hergebruiken die van onze leveranciers.

Fairtrade in 3 minuten uitgelegd