Kansen voor economisch gemarginaliseerde producenten

Wij helpen de producenten om hun producten op de markt te brengen en te verkopen.

Transparantie en verantwoording


Wij laten producenten deelnemen in de besluitvorming

Eerlijke handelspraktijken


Geen chantage, geen druk. Wij hebben er belang bij om samen te werken. 

Eerlijke betaling


Het is de hoeksteen van eerlijke handel. Een verantwoorde prijs moet een fastoenlijke levensstandaard verzekeren. Dit biedt de toegang tot gezonde voeding, verzorging en een opleiding voor hem en zijn familie.

Geen kinderarbeid, geen dwangarbeid


Bij eerlijke handel kiezen producenten hun klanten. De kinderen gaan naar school want ouders verdienen genoeg om de opleiding van de kinderen te betalen.

Geen discriminatie en vrijheid van vereniging


Geen enkele discriminatie is toegelaten. Hetzelfde werk voor hetzelfde loon. Wij werken veel met coöperaties waar dialoog is gestimuleerd.

Goede arbeids-omstandigheden


Bij voorbeeld: werkplaatsen moeten gezellig zijn, verse lucht hebben. Geen verplichte overuren. Toegang tot drinkwater en netheid santinair is verzekerd. Het personeel is getraind voor acties in noodgeval.

Capaciteitsopbouw


Producenten krijgen scholing om hun bekwaamheid in verschillende domeinen te verbeteren (bedrijfsvoering, bouwprijzen)

Promoten van eerlijke handel

Wij willen meer dan alleen spullen verkopen. De producten die verkocht worden zijn tegen een eerlijke prijs bij de producent gekocht, zonder deze uit te buiten.

Respect voor het milieu


Medewerkers worden niet blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Wij werken met natuurlijk en gerecycled materiaal. Wij verminderen de hoeveelheid verpakkingen en hergebruiken die van onze leveranciers.

Fairtrade Gemeente

Eind 2018 heeft de gemeente Raalte de titel Fairtrade Gemeente in ontvangst genomen. Meer dan vijftig winkels, bedrijven en instellingen in de gemeente verkopen Fairtrade producten, schenken Fairtrade koffie en thee, verwerken Fairtrade ingrediënten in het eten of dragen bij door middel van duurzame initiatieven en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De titel is ook zichtbaar bij binnenkomst van de verschillende dorpskernen.

Verdeeld over de gemeente zijn twaalf bebouwde komborden voorzien van het oranje Fairtrade Gemeente label. Wethouder Frank Niens: “Ik ben er trots op dat wij Fairtrade gemeente zijn. Met de aangebrachte labels maken we dat nog beter zichtbaar. In elke dorpskern is bij binnenkomst op minimaal één plek een verkeersbord met het Fairtrade label erop te vinden.”

Helpt u mee de titel te behouden?

De werkgroep Fairtrade Gemeente Raalte haalde 2018 de titel binnen. Om de titel te behouden dienen er elk jaar winkels, bedrijven en instellingen bij te komen die Fairtrade een warm hard toe dragen. Wilt u zich aanmelden of heeft u een vraag? Neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep Fairtrade Gemeente Raalte via voorzitter@wereldwinkelraalte.nl