Wereldwinkel Raalte documenten

Document toevoegen Naar documenten beheer menu


BestandsnaamOmschrijvingNiveauBeheerder1Beheerder2Actiefwijzigenverwijderen
Actielijst.pdfActielijstbestuurEls1wijzigverwijderen
Afscheid vrijwilliger.pdfAfscheid vrijwilliger bestuurGerard1wijzigverwijderen
PROC Afschrijven.pdfAfschrijven productenallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Algemene informatie St. Wereldwinkel Raalte.pdfAlgemene informatie St. Wereldwinkel RaalteallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Assistent Wico-taken en verantwoordelijkheden.pdfAss. WiCo - taken en verantwoordelijkhedenallenWiCo1wijzigverwijderen
Balansen.pdfBalansenbestuurFrits1wijzigverwijderen
Beleidsplan juni 2018.pdfBeleidsplan WWR, versie juni 2018bestuurFritsGerard1wijzigverwijderen
PROC Cadeaubonnen - info welke we innemen.pdfCadeaubonnenallenWiCo1wijzigverwijderen
Declareren.pdfDeclarerenbestuurFrits1wijzigverwijderen
PROC Declareren.pdfDeclarerenallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Etalagegroep.pdfEtalagegroepallenWICo1wijzigverwijderen
Model exit gesprek vrijwilliger.pdfExitgesprek vrijwilligerbestuurGerard1wijzigverwijderen
PROC Fair Trade criteria.pdfFair Trade criteriaallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Fair Trade - de 10 principes.pdfFair Trade principesallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Fair Trade - productinformatie en keurmerk.pdfFair Trade productinformatie en keurmerkallenWiCo1wijzigverwijderen
Feesboek.pdfFeesboek Vrijwilligers Wereldwinkel Raalte juni 2021allenFritsEls1wijzigverwijderen
Financiële zaken.pdfFinanciële administratieve procesbestuurFrits1wijzigverwijderen
PROC Flatscreen.pdfFlatscreenallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Food.pdfFood - inkoop, invoerenallenWiCo1wijzigverwijderen
FORM Afschrijvingen.pdfFormulier afschrijvingenallenWiCo1wijzigverwijderen
FORM Bibliotheek - op rekening.pdfFormulier Bibliotheek - op rekeningallenWiCo1wijzigverwijderen
FORM Declaratieformulier.pdfFormulier declaratieallenWiCo1wijzigverwijderen
FORM Ideeënbus.pdfFormulier IdeeënbusallenWICo1wijzigverwijderen
FORM Kerstmarkten.pdfFormulier kerstmarktenallenWiCo1wijzigverwijderen
FORM Product van de maand.pdfFormulier Product van de maandallenWiCo1wijzigverwijderen
FORM Schade.pdfFormulier SchadeallenWiCo1wijzigverwijderen
FORM Schoonmaakwinkelenartikelcontrole.pdfFormulier schoonmaakallenWiCo1wijzigverwijderen
FORM Zonnebloem - op rekening.pdfFormulier Zonnebloem - op rekeningallenWiCo1wijzigverwijderen
Formulierenoverzicht.pdfFormulierenoverzichtallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Gered gereedschap.pdfGered gereedschapallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Glazen pui openen en sluiten.pdfGlazen puiallenWiCo1wijzigverwijderen
Kosten per grootboekrekening.pdfGrootboekrekening kostenallocatiebestuurFrits1wijzigverwijderen
documentenbeheer.pdfHandleiding voor beheerders documentenbestuurAnton1wijzigverwijderen
roostermodule.pdfHandleiding voor beheerders roostermodulebestuurAnton1wijzigverwijderen
PROC Hoftheater.pdfHoftheaterallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Huishoudpot.pdfHuishoudpotallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Huisregels - algemeen.pdfHuisregelsallenWiCo1wijzigverwijderen
Huurovereenkomst Allonge april 2021.pdfHuurovereenkomst SW Allonge april 2021bestuurFrits1wijzigverwijderen
Huurovereenkomst februari 2012.pdfHuurovereenkomst SW februari 2012bestuurFrits1wijzigverwijderen
PROC Importeurs.pdfImporteurs gecertificeerdallenWICo1wijzigverwijderen
Inkomende fysieke en digitale post.pdfInkomende fysieke en digitale postbestuurEls1wijzigverwijderen
Inkoop - factuur proces.pdfInkoop & facturatie procesbestuurFrits1wijzigverwijderen
intake gesprek kandidaat vrijwilliger.pdfIntakegesprek kandidaat vrijwilligerbestuurGerard1wijzigverwijderen
PROC Kerstmarkten.pdfKerstmarktenallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Klantenkaart.pdfKlantenkaartallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Kulturhus - huisregels.pdfKulturhus - huisregelsallenWiCo1wijzigverwijderen
Lief en leed pot.pdfLief en leed potbestuurGerard1wijzigverwijderen
PROC Lief- en leedpot.pdfLief- en leedpotallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Muziek.pdfMuziek in de winkelallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Muziek - certificaat Jamendo.pdfMuziekcertificaatallenWiCo1wijzigverwijderen
nieuwsbrief WWR.pdfNieuwsbrief WWR juli 2021allenFrits1wijzigverwijderen
PROC Non food - inkoop - invoeren en prijzen.pdfNon food - inkoop - invoeren en prijzenallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Ontvochtiger Qlima.pdfOntvochtiger kelderallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Op rekening - Bibliotheek en Zonnebloem.pdfOp rekening leveringen aan Bibliotheek en ZonnebloemallenWiCo1wijzigverwijderen
Overeenkomst vrijwilliger en WWR .pdfOvereenkomst vrijwilliger en WWRbestuurGerardFrits1wijzigverwijderen
Personeelszaken.pdfPersoneelszakenbestuurGerard1wijzigverwijderen
totaaloverzichtproductkaartjes juli 2021.pdfProductinfo kaartjes juli 2021allenFritsEls1wijzigverwijderen
PROC Rooster.pdfRoosterallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Schade.pdfSchade - hoe ermee omgaanallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Schoonmaakschemaartikelcontroleplattegr.pdfSchoonmaakschema, artikelcontrole en plattegrondallenWiCo1wijzigverwijderen
Sleutelplan Wereldwinkel Kulturhus.pdfSleutelplan KulturhusbestuurFrits1wijzigverwijderen
Stageformulier.pdfStageformulierbestuurGerard1wijzigverwijderen
statuten oprichting stichting WWR.pdfStatuten oprichting stichting WWRbestuurGerardFrits1wijzigverwijderen
PROC Stoepbord.pdfStoepbord instructiesallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Uitverkoop.pdfUitverkoopallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Vals geld detector.pdfVals geld - gebruik detectorallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Vals geld.pdfVals geld herkennenallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Vrijwilligers - adreslijst.pdfVrijwilligers - adreslijstallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Vrijwilligers - takenoverzicht.pdfVrijwilligers - takenoverzichtallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Wereldwinkels in de buurt.pdfWereldwinkels in de buurtallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Whiteboard.pdfWhiteboard - gebruikallenWiCo1wijzigverwijderen
PROC Winkelmedewerkers - namen en telefoonnummers.pdfWinkelmedew. namen tel.nrs.allenWiCo1wijzigverwijderen