gesprek datum/tijd verwijderenWeet je wel zeker dat de datum / dagdeel / verwijderd mag worden uit de tabel gesprekken?


weer naar gesprekken-schema-overzicht overzicht