Rooster periode toevoegen
Definitie nieuwe rooster periode en de invultermijn wanneer medewerkers hun beschikbaarheid voor deze periode kunnen invullen.
De roosterperiode (van 4 weken) ligt tussen begin- en einddatum. Het window van mogelijkheid tot invullen van hun beschikbaarheid voor deze periode door medewerkers ligt tussen openings- en sluitingsdatum. Zet een nieuwe periode altijd op actief=1.

Begindatum*
Einddatum*
Openingsdatum*
Sluitingsdatum*
Actief(0/1)*weer naar rooster periode