Upload bestand vieringen naar website parochieheiligkruis.nl
Selecteer het bestand met vieringen wat je wilt uploaden

Indien een bestand van vieringen al aanwezig is wordt er eerst een backup gemaakt naar de map backup_files